CRM – kako izbrati pravo rešitev?


S programskimi rešitvami, ki pomagajo pri delovnih procesih, se srečamo že v skoraj vsakem podjetju. Velika večina podjetij se namreč dobro zaveda, da lahko z naprednimi poslovnimi rešitvami olajšajo delo svojim zaposlenim, izboljšajo delovno uspešnost in dosegajo boljše poslovne rezultate. V podjetjih, predvsem v tistih tržno naravnanih, lahko v veliki večini primerov najdemo programske rešitve, ki zaposlenim omogočajo sistematično, pregledno in uspešno delo ter komunikacijo z njihovimi strankami. CRM je namreč nepogrešljiv, v kolikor želimo biti pri svojem trženjskem in prodajnem delu kar se da uspešni. S CRM programsko rešitvijo lahko namreč pridobivamo nove stranke, izboljšamo komunikacijo z obstoječimi ter tako gradimo dolgoročen uspešen odnos s strankami. Glavna težava podjetij pri uporabi CRM rešitev je ta, da premalo poznajo tako svoje delovne procese kot tudi potrebe, še manj pa poznajo vse možnosti uporabe CRM sistema.

Podjetja imajo tako v uporabi ogromno število programskih rešitev, ki pa niso optimalne za njihove delovne procese. S tem nevede zavirajo svoj razvoj oz. si vsakodnevno otežujejo svoje delo. V želji za napredkom se podjetja opremijo z rešitvami, ki jih pravzaprav sploh ne potrebujejo oz. v svojem naboru rešitev nimajo orodij, ki bi jih resnično potrebovali. Svojim zaposlenim je potrebno ponuditi rešitev, ki jo bodo znali maksimalno izkoristiti pri svojem delu, rešitev, ki jo bodo z veseljem uporabljali in rešitev, ki bo preprosta, pregledna in bo vsem zaposlenim predstavljala nepogrešljiv pripomoček pri njihovem delu.

CRM rešitve so lahko zelo kompleksne. Prav zaradi kompleksnosti posameznih CRM rešitev obstaja velika možnost, da z implementacijo v svojem podjetju ne bomo uspešni. Tako kot pri ERP, je lahko tudi implementcija CRM sistema v delovne procese neuspešna zaradi sledečih razlogov:
•    nepoznavanje lastnih ciljev, ki jih želimo doseči z implementacijo CRM,
•    slaba podpora s strani vodstva in zaposlenih,
•    kompleksnost uporabe CRM sistema,
•    številne rešitve in orodja, ki jih pravzaprav ne potrebujemo,
•    neprilagajanje zaposlenih in njihovih delovnih procesov novim rešitvam,
•    neopravljena analiza in ocena poslovnih procesov znotraj podjetja,..

Vsako podjetje deluje in nastopa na trgu na svojevrsten način. Zato tudi programska rešitev ne more biti za vse delovne procese enaka oz. povedano drugače: rešitev, ki deluje v enem podjetju, ne bo nujno delovala in bila uspešna tudi v drugem.

Pri HubTie zato posebno pozornost pred uvedbo CRM v podjetje, posvetimo analizi obstoječih delovnih procesov, skupaj z našimi strankami definiramo cilje, ki jih želimo doseči in v podjetje implementiramo zgolj tiste CRM rešitve, ki jih pri svojem delu resnično potrebujejo.
HubTie CRM je oblačna storitev, ki se lahko popolnoma prilagodi vsem željam in potrebam podjetij iz različnih branž. Za vsakega našega naročnika pripravimo unikatno rešitev, ki sledi vsem njihovim zadanim ciljem. Tudi sami, preden posežete po različnih programskih rešitvah, naredite analizo vaših potreb in ciljev, saj boste le tako lahko razumeli, kaj pri svojem delu resnično potrebujete. HubTie je tu, da vam pomaga doseči te cilje.

V kolikor želite tudi sami izkoristiti vse prednosti naprednega CRM sistema in ga želite vključiti tudi v svoje poslovanje, ali pa imate o omenjenem sistemu še kakšno dodatno vprašanje, nas pokličite na 070 860 812 ali nam pošljite e-mail na info@hubtie.si. 
Copyright © HubTie, AM Plus d.o.o., Vse pravice pridržane. | Izdelava MMstudio - Sitemap