Ustanavljate podjetje? Boste odprli s.p., d.o.o. ali d.n.o.?


Ko se bodoči podjetniki odločajo za odprtje lastnega podjetja, se že na začetku srečajo z vprašanjem: odpreti s.p., d.o.o. ali d.n.o.? Med različnimi oblikami podjetja je tudi kar nekaj bolj ali manj vidnih razlik. Katere so te glavne razlike vam na hitro predstavljamo v nadaljevanju:

•    Odgovornost

Najbolj očitna razlika med zgoraj naštetitmi oblikami podjetij je odgovornost družbenikov oz. lastnikov podjetij. Samostojni podjetniki odgovarjajo s svojim premoženjem, prav tako pa s svojim premoženjem odgovarjajo tudi družbeniki v družbah z neomejeno odgovornostjo. V družbah z omejeno odgovornostjo (d.o.o) pa je premoženje družbe ločeno od premoženja družbenikov oz. lastnikov podjetja.

•    Oblike

S.p. že s svojim nazivom nakazuje, da gre pri tej obliki za ustanovitev podjetja s strani ene osebe. Samostojni podjetnik je lahko v podjetju zaposlen za polni delovni čas oz. lahko v primeru redne zaposlitve odpre t.i. popoldanski s.p. Posebnost ustanovitve d.n.o. je ta, da jo lahko ustanovita le dva ali več družbenikov. V kolikor je oseba ena sama, ne more ustanoviti d.n.o.. D.o.o. lahko ustanovi ena sama oseba ali pa je ustanoviteljev več.

•    Osnovni kapital in vložek

Za kakšno pravnoorganizacijsko obliko se bo podjetnik odločil, velikokrat pomembno vlogo odigra tudi predpisan osnovni kapital podjetja. Pri ustanovitvi d.o.o. je predpisan osnovni kapital v vrednosti vsaj 7.500€. V kolikor je družbenikov v podjetju več, mora vsak družbenik ob ustanovitvi prispevati vsaj 50€. Pri s.p. in d.n.o., kjer se odgovarja z vsem svojim premoženjem, osnovni ustanovni kapital in vložek nista predpisana.

•    Firma oz. ime podjetja

Po zakonu o gospodarskih družbah je firma ime, s katerim podjetje nastopa in posluje. Tudi pri določitvi imena podjetja, je potrebno upoštevati kar nekaj pravil. Firma mora biti v slovenskem jeziku, poleg tega pa se mora jasno razlikovati tudi od firm drugih družb. Pri firmi s.p. mora biti v nazivu obvezno navedeno ime podjetnika, pri firmi d.n.o. pa je izbira osebnih imen popolnoma poljubna. Ime d.o.o. je popolnoma domišljijsko in poljubno.

Opisali smo zgolj nekaj najbolj očitnih razlik med oblikami podjetij. V kolikor vas zanima več informacij o ustanovitvi podjetja, si lahko le te pridobite tudi TUKAJ.

 
Copyright © HubTie, AM Plus d.o.o., Vse pravice pridržane. | Izdelava MMstudio - Sitemap